شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه تفهیم اتهام شد

به گزارش دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه خانم نژلا (م) که چندی پیش توسط مأمورین اطلاعاتی‌ ترکیه مورد بازجویی قرار گرفته بود تفهیم اتهام شده. به گفته وکیل خانم نژلا (م) هنوز تاریخی‌ برای رسیدگی به اتهامات ایشان در دادگاه تعیین نشده است و به دستور دادستانی کلیه اموال خانم نژلا (م) موقتاً توقیف شده است. وکیل خانم نژلا (م) همچنین اعلام کرده که یکی‌ از اتهامات وارد به ایشان خرید و فروش املاک و جابجایی پول برای یک تاجر ایرانی‌ مقیم ایران می‌باشد. این تاجر ایرانی‌ به تازگی در لیست اشخاص تحریم شده توسط دولت آمریکا قرار گرفته است. داشتن روابط تجاری و مالی با اشخاص مورد تحریم دولت آمریکا از جرائم بسیار سنگین محسوب میشود که میتواند منجر به پرداخت جریمه‌های بسیار سنگین مالی و حتی زندان شود. به گفته وکیل خانم نژلا (م) اخبار دقیق تر و بیشتری در رابطه با این پرونده به زودی در اختیار دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه قرار خواهد گرفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *